Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring 2022

1. INLEIDING
In deze Privacy- en cookie verklaring informeren wij je over de soorten persoonsgegevens die  The Recharge Company B.V. (hierna: “TRC”) van jou kan verzamelen, waarvoor deze  worden gebruikt, de wettelijke grondslag, voor hoe lang ze worden bewaard, met wie wij  jouw persoonsgegevens delen en hoe jouw persoonsgegevens worden beschermd. Wij  informeren je tevens over de rechten die jij hebt ten aanzien van de verwerking van jouw  persoonsgegevens.  

TRC acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en hecht grote  waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door TRC  geheel in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en  overige toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. 

Wij maken bij het aanbieden van onze website gebruik van cookies. Wij informeren je in deze  Privacy- en cookieverklaring ook over wat cookies zijn, hoe wij cookies op onze website  gebruiken en hoe je deze cookies kunt beheren. 

2.​ ​WAT IS DE ROL VAN TRC?
TRC wordt gezien als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De  verwerkingsverantwoordelijke heeft bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden  ten aanzien van haar verwerkingsactiviteiten. De verwerkingsverantwoordelijke is ook  degene bij wie jij terecht kunt voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens  en jegens wie jij jouw rechten kunt uitoefenen. Meer informatie hierover vind je in artikel 9 en  10 van deze Privacyverklaring-en cookieverklaring. 

3. HOE KOMT TRC AAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
TRC verkrijgt jouw persoonsgegevens omdat deze door jou worden gedeeld als je  bijvoorbeeld gebruik maakt van de #Recharge-app (hierna: de “App“), je onze website  bezoekt, je deelneemt aan een training of seminar van TRC of je een dienst of product levert  aan TRC. 

Het kan ook voorkomen dat TRC jouw persoonsgegevens van een derde ontvangt. Wij zullen  jou dan uiterlijk binnen één maand (of zoveel eerder als ons eerste contact met jou)  informeren over de ontvangst van jouw persoonsgegevens en van wie wij jouw  persoonsgegevens hebben ontvangen.  

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT TRC, VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE WETTELIJKE GRONDEN?
Klanten
Van onze klanten, met inbegrip van de medewerkers en andere contactpersonen, kunnen  wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 
● contactgegevens: (bedrijfs)naam, vestigingsadres, telefoonnummer, emailadres en andere noodzakelijke bedrijfs- en contactinformatie;
● communicatie: contracten, brieven en e-mailberichten met contactpersonen;
● opdrachtinformatie: informatie over de dienst die TRC aan jou als klant verleent;
● financiële informatie: zoals rekeninggegevens en facturaties.

TRC verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens met als doel: 
1. het opstellen van een offerte/voorstel en contract;
2. om te kunnen communiceren;
3. om de overeengekomen dienst te kunnen leveren;
4. voor facturering en het voeren van (betalings-) administratie;
5. relatiemanagement en eventuele marketingactiviteiten; en
6. voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende wettelijke  grondslag:
a. de noodzaak voor uitvoering van onze overeenkomst, namelijk het leveren van de overeengekomen dienst (doelen 1 t/m 4);
b. de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting (doel 4 en 6); of
c. de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TRC, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen en fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat (doelen 1 t/m 5).

Leveranciers
Van onze leveranciers, met inbegrip van de medewerkers en andere contactpersonen,  kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 
● contactgegevens: (bedrijfs)naam, vestigingsadres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, btw-nummer en andere noodzakelijke bedrijfs- en contactinformatie;
● communicatie: contracten, brieven en e-mailberichten met contactpersonen;
● opdrachtinformatie: informatie over het product/de dienst die jij als leverancier aan TRC levert; en
● financiële informatie: zoals rekeninggegevens en facturaties.

TRC verwerkt deze persoonsgegevens met als doel: 
1. om te kunnen reageren op een offerte/voorstel en voor het opstellen van een contract;
2. om te kunnen communiceren;
3. om de overeengekomen dienst/product af te kunnen nemen;
4. het doen van betalingen en voeren van (betalings-)administratie;
5. relatiemanagement; en
6. voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende wettelijke  grondslag:
a. de noodzaak voor uitvoering van onze overeenkomst, namelijk het afnemen van de overeengekomen dienst/product (doelen 1 t/m 4);
b. de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting (doelen 4 en 6); of
c. de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TRC, waarbij die belangen zwaarder wegen dan jouw belangen of fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat (doelen 2 t/m 5).

#Recharge-app gebruikers 
Van gebruikers van de App kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 
● contactgegevens: naam, telefoonnummer, woonadres en e-mailadres;
● communicatie: informatie gedeeld en gedocumenteerd met/door een coach via de mail, chatberichten en/of over de telefoon;
● gebruikersgegevens: informatie over jou als gebruiker zoals jouw woonplaats, fitheid, slaapkwaliteit, ervaring van je werkdruk, geestelijke en lichamelijke gesteldheid en gewicht, maar ook of je verschillende in de App aangeraden activiteiten hebt volbracht. Het is aan jou om te bepalen of je deze gegevens wel of niet wilt delen/invullen in de App; en
● registratiegegevens: gebruikersnaam en wachtwoord.

Indien de informatie die jij deelt bijzondere persoonsgegevens betreft, zoals bijvoorbeeld  informatie over jouw mentale of fysieke gezondheid, dan zullen wij eerst jouw toestemming  vragen om deze gegevens te mogen verwerken. 
TRC verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens met als doel: 
1. om met jou te kunnen communiceren;
2. om de dienst (de App) aan jou te kunnen leveren;
3. om jou te kunnen coachen;
4. voor optimalisatie van de App en om de App bijvoorbeeld zoveel mogelijk op een specifieke groep aan te kunnen laten sluiten;
5. om de beleving van de App te vergroten;
6. relatiemanagement en eventuele marketingactiviteiten; en
7. voor jou als gebruiker om jouw ontwikkeling binnen de App bij te kunnen houden.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende wettelijke  grondslag:
a. de noodzaak voor uitvoering van onze overeenkomst, namelijk het leveren van de App en bijbehorende diensten (doelen 1 en 2);
b. de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TRC, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen en fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat (doelen 1, 3 t/m 7); of
c. toestemming (doelen 3, 4 en 7).

Website bezoekers, webshop klanten en nieuwsbrief abonnees 
Van onze website bezoekers, webshop klanten en nieuwsbriefabonnees kunnen wij de  volgende persoonsgegevens verwerken: 
● cookies zoals uitgebreid toegelicht in artikel 5;
● naam, emailadres, telefoonnummer en eventuele andere zelfstandig gedeelde persoonsgegevens van websitebezoekers die via de website een aanvraag indienen voor het toesturen van informatie;
● ​naam, e-mailadres, correspondentie en eventuele andere zelfstandig gedeelde persoonsgegevens van websitebezoekers die TRC via de website chat vragen stellen;
● (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens van webshop klanten; en
● naam en emailadres van nieuwsbriefabonnees.

TRC verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens met als doel: 
1. onze website naar behoren te kunnen laten functioneren en te optimaliseren;
2. statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website waarmee wij de beleving van onze website en het klantgerichte aanbod kunnen vergroten;
3. het klantgerichte aanbod kunnen vergroten;
4. om jouw via de website aangevraagde informatie te doen toekomen
5. om jouw via de website gestelde vragen te beantwoorden;
6. om de bestelling die jij in onze webshop hebt geplaatst netjes te kunnen afhandelen; en
7. om jou onze nieuwsbrief te kunnen sturen.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende wettelijke  grondslag:
a. de noodzaak voor uitvoering van onze overeenkomst, namelijk het leveren van het door jou in de webshop aangekochte product (doel 6);
b. de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TRC, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen en fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat (doelen 1 t/m 7); of
c. toestemming van de betrokkene (doelen 2,3 en 7).

Derden van wie wij persoonsgegevens kunnen verwerken 
Van derden (zoals deelnemers aan trainingen en enquêtes/onderzoek, mensen die TRC  anders dan via de website benaderen met vragen etc), kunnen er door TRC de volgende  persoonsgegevens worden verwerkt: 
● contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
● communicatie: brieven en e-mailberichten;
● andere door jou zelfstandig gedeelde persoonsgegevens; en
● door ons gevraagde persoonsgegevens waarover wij jou zullen informeren bij ons eerste contact.

TRC verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens met als doel: 
1. om met jou te kunnen communiceren;
2. om vragen te kunnen beantwoorden;
3. om informatie toe te kunnen sturen; en
4. andere doelen waarover wij jou zullen informeren bij ons eerste contact.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op grond van de volgende wettelijke  grondslag:
a. de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TRC, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen en fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat (doelen 1 t/m 4); of
b. een andere rechtsgrond waarover wij jou zullen informeren bij ons eerste contact.

5. COOKIES
5.1 Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat  door het bezoek aan onze website automatisch op jouw apparatuur, bijvoorbeeld je  computer of telefoon, wordt geplaatst. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen  over jouw gebruik van de website. Door cookies te gebruiken, kan de website informatie  over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies  jouw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kun je ook aangeven welke cookies je wel of niet wilt laten plaatsen op jouw computer.

Cookies kunnen geraadpleegd worden via jouw webserver of apparaat en kunnen altijd  worden verwijderd via je browserinstellingen. Als je wil dat er geen gegevens worden  opgeslagen is dat ook in je browser in te stellen. Meer informatie over het verwijderen van  cookies en het in- en uitschakelen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met  behulp van de Help-functie van jouw browser. 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik  van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen als je dit belangrijk vindt en eventueel de verschillende informerende links. Ook deze cookies kun je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen. 

5.2 TRC gebruikt diverse soorten cookies: 
a. Strikt noodzakelijke cookies (functionele cookies): dit zijn cookies die jou als gebruiker in staat stellen de website te bekijken, te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van de website niet worden gebruikt.
b. Prestatiebevorderende cookies (analytische cookies): dit zijn cookies waarmee TRC de website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop jij de website bezoekt, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn Web Analytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet in herkenbare vorm aan derde partijen doorgegeven, anders dan de aanbieder van de betreffende software.
c. Tracking cookies van onszelf: indien je daarvoor toestemming geeft, plaatsen wij tracking cookies op jouw apparatuur, welke kunnen worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor je zijn.
d. Tracking cookies van derden: indien je daarvoor toestemming geeft, plaatsen derden tracking cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor je zijn.

5.3 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als  onderdeel van de "Google Analytics"-dienst. In verband met het gebruik van Google 

Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De instelling "gegevens delen" is uitgezet. TRC gebruikt Google Analytics voor de benodigde statistieken  over het gebruik van de website. 
Meer specifiek betreft het gegevens o.a. over: 
a. informatie over het type browser dat je gebruikt;
b. wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt;
c. gegevens van de (web)pagina's die je hebt bekeken;
d. je IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
e. de hyperlinks die je hebt aangeklikt; en
f. informatie over via welke weg je op de website terecht kwam.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste  octet van je IP-adres wordt verwijderd met de functionaliteit 'Anonymize IP'. De verkregen  informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde  Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk  wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben  hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie  te gebruiken voor andere Google diensten. Voor meer informatie verwijzen we naar het  privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

6. WANNEER DEELT TRC MIJN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?
Het kan voorkomen dat TRC jouw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekt omdat: 
- TRC een derde partij heeft ingeschakeld om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Met deze partijen heeft TRC waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten;
- dat nodig is om de overeenkomst tussen ons uit te kunnen voeren;
- TRC hier een gerechtvaardigd belang bij heeft;
- jij hiervoor toestemming hebt gegeven welke toestemming jij te allen tijde in kan trekken; en/of
- TRC hiertoe wettelijk verplicht is.

Partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens kunnen verwerken zijn: 
- IT-leveranciers en -dienstverleners die bijvoorbeeld (de hosting en technische) ondersteuning van de website, webshop, marketingactiviteiten en de App verzorgen;
- leveranciers die incidenteel diensten verlenen (zoals bijvoorbeeld marketing ondersteuning);
- betaling dienstverleners die het betalingsverkeer van de webshop regelen;
- cookie leveranciers;
- accountants

Sommige van de derden waaraan wij persoonsgegevens verstrekken zijn gevestigd in  landen buiten de Europese Unie. De waarborgen die deze landen bieden ten aanzien van  de bescherming van persoonsgegevens, kunnen beperkter zijn dan de waarborgen die de  Europese Unie biedt. Onder meer door het maken van contractuele afspraken waarborgen  wij dat uw persoonsgegevens niettemin zo goed mogelijk beschermd worden, conform de  eisen van de AVG. 

7. HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?
TRC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die jouw  persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG beveiligen tegen onopzettelijke  vernietiging, verlies of beschadiging en enige vorm van ongeoorloofde en onrechtmatige  verwerking.  
Zo zijn jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor werknemers van TRC voor wiens  werkzaamheden het noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens in te zien, wordt er gebruik  gemaakt van authenticatie, zijn al onze systemen beveiligd en werken wij alleen met  leveranciers die een hoog beveiligingsniveau waarborgen. 

8. HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de  hierboven genoemde doeleinden. Er kan echter een wettelijke verplichting op TRC rusten  om de gegevens voor een langere tijd te bewaren. Zo moet TRC persoonsgegevens die  onder de fiscale bewaarplicht vallen, gedurende ten minste zeven jaar na verkrijging  bewaren.

9. WAT ZIJN JOUW RECHTEN?
Welke rechten heb jij ten aanzien van bovengenoemde verwerkingen? 
Jij hebt recht 
- op inzage in de persoonsgegevens die TRC van jou verwerkt;
- op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
- op het, onder bepaalde omstandigheden, wissen van jouw persoonsgegevens;
- op het, in bepaalde gevallen, tijdelijk stil laten zetten van de verwerking;
- om gegeven toestemming tot verwerking in te trekken ​welk recht je te allen tijde uit kunt oefenen​;
- op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens aan een door jou aan te wijzen organisatie in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;
- om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor het gerechtvaardigd belang van TRC;
- om bezwaar te maken tegen direct marketing. Indien jij bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doel direct staken; en
- op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(​https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/​) ​over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

10. CONTACT
Indien je toestemming hebt gegeven voor gebruikmaking van jouw persoonsgegevens en je  deze toestemming in wilt trekken, je een recht zoals vermeld in artikel 9 uit wilt oefenen of je  een vraag hebt over deze Privacyverklaring, dan kun je contact met TRC opnemen door: 
● een brief te sturen aan The Recharge Company t.a.v. Hidde de Vries, Frederiksstraat 12-1, 1054 LC Amsterdam;
● een e-mail te sturen naar ​info@TheRechargeCompany.com​ of
● te bellen met Hidde de Vries op +31 85 401 2 444.

11. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
TRC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy -en  cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren je  deze Privacy -en cookieverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op  de hoogte bent.